Contact Us

GET IN TOUCH

Traffic Information

LOCATION

 • Highway
  Take Sun Yat-Sen Freeway and change to Formosa Freeway (i.e. National Freeway 3) at Xizhi junction, head for Keelung → Take Jijin Exit → Turn left to Jijin Highway (Provincial Highway 2) to Wanli and Jinshan → go past Dawulun → Feicui Bay → Wanli Tunnel → 2nd Nuclear Power Plant → Dapeng Elementary School → Look diagonal when seeing 7-11 (The Loft Seaside Suites is on your left hand side).
 • Tamsui
  Drive from Tamsui toward Keelung (take Provincial Highway 2) → you will drive past Tamsui Vocational High School → St. John’s University → Qianshui Bay → Sanzhi → Baisha Bay → Fuji Fishing Harbor → Laomei → Shimen →Shi Ba Wang Gong → Tiaoshi → Zhngjiao → Downtown Jinshan → Dapeng Bay before arrival. (The Loft Seaside Suites is on your right hand side).
 • Shilin & Beitou Districts
  Enter Yanmingshan via Yangde Blvd → Take Yanjin Highway (Prov 2a) → drive past Chinese Culture University → Yanmingshan Tourist Center → Zhuzihu → Qixing Mountain → Macao Bridge → Jinshan Hospital, go straight to the intersection → turn right (take Provincial Highway 2) to Keelung → go straight for 3 minutes. (The Loft Seaside Suites is on your right-hand side).

KUO-KUANG BUS: Taipei←→Jinshan Youth Activity Center
Please disembark at “Jiatou Village”, and you will find The Loft Seaside Suites across the street.

Tamshui or Keelung Bus: Tamshui←→Keelung
Please disembark at “Jiatou Village”.

Royal Bus: Taipei←→Jinshan
Please disembark at “Jinshan” terminal and walk for 5 minutes in the direction to Keelung, and you will see The Loft Seaside Suites on your right-hand side.

By Car
 • Highway
  Take Sun Yat-Sen Freeway and change to Formosa Freeway (i.e. National Freeway 3) at Xizhi junction, head for Keelung → Take Jijin Exit → Turn left to Jijin Highway (Provincial Highway 2) to Wanli and Jinshan → go past Dawulun → Feicui Bay → Wanli Tunnel → 2nd Nuclear Power Plant → Dapeng Elementary School → Look diagonal when seeing 7-11 (The Loft Seaside Suites is on your left hand side).
 • Tamsui
  Drive from Tamsui toward Keelung (take Provincial Highway 2) → you will drive past Tamsui Vocational High School → St. John’s University → Qianshui Bay → Sanzhi → Baisha Bay → Fuji Fishing Harbor → Laomei → Shimen →Shi Ba Wang Gong → Tiaoshi → Zhngjiao → Downtown Jinshan → Dapeng Bay before arrival. (The Loft Seaside Suites is on your right hand side).
 • Shilin & Beitou Districts
  Enter Yanmingshan via Yangde Blvd → Take Yanjin Highway (Prov 2a) → drive past Chinese Culture University → Yanmingshan Tourist Center → Zhuzihu → Qixing Mountain → Macao Bridge → Jinshan Hospital, go straight to the intersection → turn right (take Provincial Highway 2) to Keelung → go straight for 3 minutes. (The Loft Seaside Suites is on your right-hand side).
Public Transportation

KUO-KUANG BUS: Taipei←→Jinshan Youth Activity Center
Please disembark at “Jiatou Village”, and you will find The Loft Seaside Suites across the street.

Tamshui or Keelung Bus: Tamshui←→Keelung
Please disembark at “Jiatou Village”.

Royal Bus: Taipei←→Jinshan
Please disembark at “Jinshan” terminal and walk for 5 minutes in the direction to Keelung, and you will see The Loft Seaside Suites on your right-hand side.

Menu